Synsprøven er første skridt på vej mod bedre syn

Hvornår bør jeg få foretaget en synsprøve?

De fleste danskere oplever på et tidspunkt i livet, at synet svigter. Måske bliver det, der er langt væk svært at se, eller måske er det ikke længere muligt at læse det med småt. De fleste synsproblemer kan heldigvis afhjælpes med briller eller kontaktlinser, hvis de opdages tidligt.

Følgende er tegn på, at du har nedsat syn, og bør få det testet hos en optiker eller øjenlæge gennem en grundig synstest.

  1. Vedvarende hovedpine er ofte et tegn på, at du anstrenger dine øjne for at kunne se skarpt.
  2. Røde øjne kan både opstå, hvis du overanstrenger øjnene, eller hvis du har fået en infektion i øjet, men det kan også være tegn på øjensygdomme. Derfor bør du opsøge din lokale optiker, hvis dette problem varer ved.
  3. Hvis du ser dobbelt, selvom du holder en hånd for det ene øje, kan det være tegn på grå stær. Oplever du dobbeltsyn eller sløret syn, bør du få det undersøgt ved din øjenlæge.
  4. Hvis du oplever, at du har brug for mere lys, end du plejer, når du læser, eller har du behov for at holde din bog længere og længere fra dig for at kunne se skarpt, kan det være et tegn på langsynethed, hvilket er meget normalt omkring 40-50 års alderen.
  5. Har du allerede briller eller kontaktlinser, og føler du, at du skal anstrenge dig for at se skarpt, er det formentlig et tegn på, at du skal have en højere styrke.

Kan du nikke genkendende til en eller flere af ovenstående punkter, så er det måske ved at være tid til at få bestilt tid til en synstest. I Optik Teams ca. 160 butikker spredt ud over hele Danmark står de dygtige optikere altid klar til at tage hånd om dig og dit syn, så I sammen kan finde frem til den bedste løsning. De har alle en stor person for briller og optik, og her får du de bedste forudsætninger for at få det bedste syn.

 

Hvordan udføres en synsprøve?

I alle Optik Teams forretninger bliver der altid sat god tid af til enhver synsprøve, så du er sikker på at få en grundig test og konsultation, der kan munde ud i den helt rigtige løsning for dig og dit syn.

En helt almindelig synsprøve udføres ved hjælp af en bogstavstavle og en såkaldt phoroptor, som er en slags ‘kæmpebrille’ med forskellige glas i. Synsprøven består af op til 21 test, der kan afsløre eventuelle synsfejl. Ved mistanke om bygningsfejl eller øjensygdomme kan der foretages yderligere prøver og evt. henvises til en øjenlæge.

Som en vigtig del af synstesten vil optikeren stille dig en række spørgsmål om din arbejdsplads, læsevaner, øjenproblemer, hovedpine etc. Dette vil give ham/hende et indblik i, hvilke udfordringer du oplever i det daglige, og dermed også hvilket behov der skal dækkes, for at du kan få dit optimale syn tilbage. Måske har du behov for læsebriller eller enkeltstyrkebriller, måske skal du have flerstyrkebriller eller sportsbriller, men uanset hvad du har brug for, kan du få den bedste løsning hos Optik Teams forretninger, hvor fokusset altid ligger på optik og god service.

En synsprøve er ikke forbundet med nogen form for ubehag, og den varer ca. en halv time. Har du i forvejen briller eller kontaktlinser, bør du få dine øjne undersøgt mindst en gang hvert andet år. Det varierer fra person til person, hvor ofte en opfølgende synsprøve er nødvendig, og du bør derfor selv aftale med din optiker, hvor ofte dit syn skal testes. Hvis du har passeret de 40 år, vil det formentlig være nødvendigt at foretage en ny synstest hvert andet år. Synet ændrer sig nemlig især, når man bliver ældre, og du lægger ikke nødvendigvis selv mærke til ændringerne. En eventuel justering af styrken kan ofte også afhjælpe kontrastsynet, så du bedre kan adskille kontraster, når du eksempelvis kører bil i mørke.

Hvad betyder tallene i resultatet?

Hvis du tidligere har fået foretaget en synsprøve, har du måske oplevet, at optikeren kom frem til nogle tal, som ikke ligefrem gav mening i dit hoved. Derfor vil vi gerne give dig et indblik i, hvordan disse tal skal forstås.

Har du et almindeligt og raskt syn, kan du læse de mindste bogstaver på bogstavstavlen på seks meters afstand. Det vil optikerne betegne som en synsstyrke på 6/6. Er du svagtseende, vil du på seks meters afstand kunne se det en normaltseende kan se på 18 meters afstand. Derfor kaldes denne synsstyrke 6/18. Disse brøker omregnes ofte også til decimaltal, da det kan være nemmere at overskue. En synsstyrke på 6/6 vil så regnes om til 1,0, mens en synsstyrke på 6/18 vil regnes om til 0,33.

 

Bedre mulighed for tilpasning med øjenscannere

​De store glasproducenter udvikler til stadighed nye teknologier, der skal forbedre vores mulighed for at få det bedste syn. Teknologien dækker over både bedre opmålingsudstyr hos optikerne og endnu mere avanceret glasbearbejdningsudstyr hos glasproducenterne.

Det hele handler om at måle øjnenes tilstand bedst muligt. Her kommer flere og flere målepunkter og forhold med. F.eks. har man nu mulighed for at kompensere for uhensigtsmæssigheder i øjets rotationscenter. Det næste er så, at man formår at overføre målingerne til glassene, så de kan kompensere for de ændringer, der livet igennem kommer i forhold til øjets ”default” indstilling.

Med de nye målemetoder og glastyperne, der kan produceres efter måleresultaterne, opnår man 100% skræddersyede glas, der udnytter synspotentialet optimalt.

Læs mere om Essilors Eyecode scanner.

Læs mere om Rodenstocks DNEye® scanner.